การรับประกัน

ขอบเขตการรับประกัน

การบริการสำหรับสินค้า “ในระยะเวลาประกัน”

            การรับบริการในระยะเวลาประกัน จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับ – ส่ง และตรวจเช็คเครื่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อโดยสินค้าจะได้รับการดำเนินการให้มีสภาพใช้งานได้ดีดังเดิมลูกค้าสามารถนำสินค้าเข้ามารับบริการได้ที่บริษัทเอง หรือแจ้งซ่อมผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

การบริการสำหรับสินค้า “นอกประกัน”

            บริษัทจะรับประกันการซ่อมในรายการที่ได้ตรวจเช็ค รวมถึงอะไหล่ที่รับบริการซ่อม เป็นระยะเวลา 90 วัน (อาการเดิม/อะไหล่เดิม) นับจากวันที่ลูกค้ารับเครื่องคืน (โดยลูกค้าต้องแสดงเอกสารหรือแจ้ง JOB ID เดิมที่เคยส่งมา) กรณีที่ทางบริษัทไม่สามารถซ่อมเครื่องได้ จะจัดส่งเครื่องคืนให้ลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. จะต้องเป็นสินค้าที่มีสติกเกอร์, ใบเสร็จการสั่งซื้อสินค้า และใบรับประกันสินค้าของบริษัท พร้อมแนบเอกสารใบกำกับภาษี
 2. สินค้ารับประกัน 1 ปี หากมีปัญหาการใช้งานสามารถเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ภายใน 7 วัน โดยการรับประกัน จะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ลูกค้าเซ็นต์รับสินค้า
 3.  บริการเปลี่ยนสินค้าใหม่เนื่องจากปัญหาด้านผลิต สินค้าและสติ๊กเกอร์รับประกันจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เหมือนใหม่ ไม่มีรอยขีดข่วน รอยขนแมว มีร่องรอยการโดนน้ำ หรือทำตกหล่น กล่องและอุปกรณ์ภายในกล่องครบ
 4. หากเครื่องมีปัญหาหลังจาก 7 วันแรก จะอยู่ในประกัน 1 ปี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า โดยทางบริษัทจะรับมาดำเนินการส่งซ่อมต่อไป โดยการซ่อมไม่มีค่าอะไหล่และค่าบริการภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน
 5. กรณีส่งซ่อม/เคลมสินค้า การบริการลูกค้าต้องนำเข้ามาที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ เท่านั้น หากลูกค้าไม่สามารถนำเข้ามาเองได้ (กรณีต่างจังหวัด) สามารถส่งทางไปรษณีย์ หรือสามารถนำเข้าศูนย์บริการของยี่ห้อนั้นๆ ใกล้บ้าน
 6. อุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น สายชาร์จ สาย USB เป็นต้น รับประกัน 7 วัน
 7. ของแถมต่างๆ เช่น เแฟลชไดร์ฟ, ลําโพงบลูทูธ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ได้ขายร่วมกับสินค้าในกล่อง จะอยู่นอกเหนือเงื่อนไขการประกัน

หมายเหตุ

 1. บริษัทจะเปลี่ยนสินค้าเป็นเครื่องใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะเสนอสินค้ารุ่นเทียบเท่าหรือสูงกว่าให้แทน
 2. การเคลม/เปลี่ยนสินค้า สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เหมือนใหม่ ไม่มีรอยขีดข่วน รอยขนแมว ไม่มีร่องรอยการโดนน้ำ หรือทำตกหล่น กล่องและอุปกรณ์ภายในกล่องครบ หากอุปกรณ์ไม่ครบคิดค่าอุปกรณ์ต่างๆ ตามความจริง

การประกันจะสิ้นสุด เมื่อ…

 1. สินค้ามีรอยตกกระแทก มีร่องรอยการตกน้ำ ความชื้นจากปัจจัยภายนอก หรือความเสียหายใดๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานปกติ หรือเกิดจากการใช้อุปกรณ์ผิดวิธีทำให้สินค้าเสียหาย
 2. สินค้าถูกเปิด ซ่อมแซม หรือดัดแปลงโดยลูกค้า หรือช่างที่ไม่ใช่ของบริษัทฯ

 

ขอบคุณที่ไว้วางใจ “เกรทโอเชี่ยน”