กิจกรรมวันหยุดประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัทเกรทโอเชี่ยน
ได้เดินทางได้พาพนักงานของบริษัทจำนวน 68 คน ไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรี

“การทำงานอย่างหนัก ทุ่มเทพลังให้กับองค์กร แล้วผลลัพธ์ที่ได้มาตามเป้าหมาย ทางบริษัทก็มีรางวัลตอบแทนโดยทางบริษัทพาไป
พักผ่อนหย่อยใจที่ไร้เรื่องงาน การท่องเที่ยวประจำปีเลยเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ของพนักงานในองค์กรได้ ซึ่งข้อดี คือ”
♥ คนในองค์กรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ♥ เกิดการสานสัมพันธ์ของคนในองค์กร ♥ ได้พักผ่อนจากการทำงาน ♥ ลดความเครียดจากการทำงาน ♥