Manufacturing Resource Planning
. . . ระบบจัดการการผลิต . . .

ให้บริการ จำหน่าย ติดตั้ง ระบบ GPS ติดตามรถ, ระบบ Checkin พนักงานขาย, รับเขียนโปรแกรมที่จอดรถ,
โปรแกรมซ่อมบำรุง ที่สามารถดูได้ทั้งใน Web และบนมือถือทั้ง Android และ iOS

เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์และพัฒนาระบบบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่หลายหลาย ผนวกกับทีมงานที่มีประสบการณ์ในการพัฒนา Database Application (โปรแกรมที่มีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลจำนวนมาก)

จุดมุ่งหมายของ MRP

       ให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมบริหารและวางแผนกาผลิตที่มีคุณภาพ ใช้งานง่ายและราคาไม่สูงจนเกินไปเมื่อเทียบกับความสามารถที่ได้รับเพื่อให้รับรู้ต้นทุนที่แท้จริง อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรและพัฒนาระบบการทำงานให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่ีองเพื่อให้เกิดผลกำไรสูงสุด

การทำงาน

1. ระบบบริหารการใช้สินค้าและวัตถุดิบ รองรับการบริหารสต็อก,การจัดซื้อวัตถุดิบ
2. ระบบวางแผนการผลิต รองรับการผลิตทั้งแบบ made to order, made to stock สามารถจัดการกับ hot order ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ระบบต้นทุนการผลิต รองรับการเก็บต้นทุนการผลิตทุกๆหน่วยการผลิต
4. ระบบขาย รองรับการจัดทำใบเสนอราคา,ใบรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าใบส่งของ สามารถทำงานผ่าน Internet ได้
5. ระบบรักาาสิทธิการใช้งาน รองรับระบบรักษากำหนดสิทธิการใช้งาน
6. ระบบการเชื่อมต่อกับโปรแกรม รองรับการเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชี-การเงินที่ใช้งานปัจจุบันโดยสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชีชั้นน

ประโยชน์ที่ได้รับจาก MRP

This is a sub title

บริการจัดซื้อ-จัดหาอุปกรณ์ไอที

สั่งซื้อสินค้าไอทีแบบออนไลน์ พร้อมสินค้าที่หลากหลายเเละครบครัน
พร้อมโปรโมชั่นมากมาย ส่วนลดตามเทศกาลต่างๆ อย่าช้า…

ช็อปเลย!!!

ยินดีให้คำปรึกษา

สอบถามสินค้า เเละบริการ ของ Great Ocean