OneMeta AI ได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft for Startups Founders Hub

OneMeta AI ออกมาประกาศได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft for Startups Founders Hub
และยังมองว่าเป็นก้าวที่สำคัญที่มาถูกทางแล้ว

Microsoft for Startups Founders Hub เน้นไปที่ส่วนสำคัญ 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ :

1. การปลดล็อกนวัตกรรมสำหรับทุกคน: แพลตฟอร์มนี้ขจัดอุปสรรคแบบดั้งเดิมที่ผู้ก่อตั้งต้องเผชิญเมื่อเริ่มต้นใช้งาน
2. ประโยชน์ของเทคโนโลยีที่เติบโตขึ้น: แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ก่อตั้งเร่งความเร็วในการพัฒนาด้วยการเข้าถึง GitHub และ Microsoft Cloud ฟรี พร้อมความสามารถในการปลดล็อกสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเมื่อเวลาผ่านไป
3. การเข้าถึงการให้คำปรึกษาและคำแนะนำ: ผ่านแพลตฟอร์มนี้ สตาร์ทอัพสามารถเชื่อมต่อกับผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม เข้าถึงการฝึกอบรมที่เน้นสตาร์ทอัพโดยเฉพาะ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยคำแนะนำทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญ

          OneMeta AI คือ กลุ่มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ล้ำสมัยที่แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยแนวทางให้เป็นนวัตกรรมและนำไปใช้ได้จริง ตั้งแต่การประมวลผลภาษาธรรมชาติไปจนถึงการวิเคราะห์ความรู้สึก และจากการทำนายพฤติกรรมไปจนถึงการปรับปรุง Metaverse OneMeta AI กำลังแก้ปัญหาที่ยกระดับศักยภาพของมนุษย์และทำลายระบบเศรษฐกิจ

          Mr. Leal ซีอีโอของ OneMeta AI กล่าวว่า “มีช่องว่างระหว่างความต้องการของตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ AI โดย OneMeta AI อยู่ในตำแหน่งที่จะเติมเต็มช่องว่างนั้น โดยเริ่มจากการประมวลผลภาษาธรรมชาติ โดยการสนับสนุนของ Microsoft for Startups Founders Hub เทคโนโลยีต่างๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึก”

          นอกจากนี้ Mr. Leal ยังเสริมเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจาก Microsoft for Startups Founders Hub สามารถช่วยลดภาระบางอย่างในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ ทรัพยากรที่มีให้กับ OneMeta AI ผ่าน Azure services, Open AI

 

แหล่งที่มา :