Google ปล่อยความสามารถส่ง File ผ่าน Nearby Share ให้อุปกรณ์อื่นโดยไม่ต้องกดรับ

Google ปล่อยความสามารถส่ง File ผ่าน Nearby Share ให้อุปกรณ์อื่นโดยไม่ต้องกดรับ

Nearby Share โปรแกรมส่งข้อมูลได้ทั้ง File ภาพ, เอกสารและรายชื่อผ่านทางอุปกรณ์ของ Android และ ChromeOS ได้สะดวก ถือว่าเป็นอีกฟีเจอร์ที่มีหลายคนเลือกใช้แต่ดูเหมือนกับถ้าคนมีหลายอุปกรณ์อาจจะไม่ได้รับความสะดวกมากนัก ทำให้ Google นำความเห็นไปปรับจนล่าสุดนี้ มีการปรับปรุง

ให้สามารถใช้ฟีเจอร์ Nearby Share กับอุปกรณ์ที่มีการลงทะเบียนรายชือที่เดียวกันสามารถกดแชร์เข้าไปได้แม้อีกเครื่องจะปิดหน้าจออยู่ โดยความจริงแล้ว Nearby Share ผ่านทาง Wi-Fi, NFC, UWV และ WebRTC โยดระบบจะเลือกเองโดยอัตโนมัติ และสามารถส่ง File ข้ามเครื่องไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนั่นเอง

อย่างไรก็ตามถ้าคุณต้องการส่งให้คนอื่นไม่ว่าจะเป็นแบบใครก็ได้ (Everyone), คนที่เรามีรายชื่อ(Contact Only) จะต้องรออีกฝ่ายกดเท่านั้น)

 

 

แหล่งที่มา :

  • ภาพและบทความภาษาไทย : sanook.com