ยกระดับความปลอดภัย บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้แก่พนักงานทุกท่าน

บริษัท เกรทโอเชี่ยน อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
ยกระดับมาตรการการป้องกัน COVID-19

เพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงานของพนักงาน เเละเจ้าหน้าที่ที่ต้องออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
บริษัท เกรทโอเชี่ยน อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จึงให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้แก่พนักงานทุกท่าน
ด้วยชุดตรวจหา Antibody IgM/IgG ต่อเชื้อ SARS-COV-2