เทรนนิ่งโซล่าเซลล์

ทีมวิศวกรทุกคนของบริษัท เกรทโอเชี่ยน ได้เข้าร่วมการการอบรมสินค้า การติดตั้ง และเข้าร่วมการทดสอบใช้งาน เเผ่งโซล่าเซลล์ที่ใช้งานร่วมกับ Micro Inverter