เกรทโอเชี่ยนสวัสดีใหม่ ปี 2022

ฉลองจัดใหญ่เอาใจพนักงานทุกท่าน

เกรทโอเชี่ยน จัดงานฉลองสุดยิ้งใหญ่ เอาใจพนักงานทุกท่าน ด้วยอาหารเเละเครื่องดื่มแบบไม่จำกัด กิจกรรมจับฉลาก เเละอื่นๆ มากมาย เพื่อตอบเเทนความขยัน มุ่งมั่น ความตั้งใจของพนักงาน เเละความรักที่มีต่อกัน