ระบบ ERP ธุรกิจซื้อมาขายไป (ERP for Trading Business)

ERP for Trading Business เครื่องมือช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ ส่งเสริมการขายได้อย่างรวดเร็ว

 

ระบบ ERP กับธุรกิจซื้อมาขายไป

           การนำระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ของ ERPNext ได้เข้ามาใช้งานในธุรกิจซื้อมาขายไป ทั้งด้านการบริหารจัดการธุรกิจการ ที่จะช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ไม่เกิดการทำงานที่คาบเกี่ยวกันแล้วเกิดความซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพในด้านธุรกิจบริการยิ่งขึ้น สามารถเก็บข้อมูลลูกค้าเพิ่มการต่อยอดธุรกิจขึ้นไปอีก

 

ฝ่ายบัญชี (Account)

           ผู้บริหารสามารถติดตามผลการดำเนินงานขาย และบัญชีได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ เพราะการจัดการด้านบัญชี การเงิน เป็นส่วนสำคัญของธุรกิจนี้อย่างมาก ระบบจะบันทึกข้อมูลการค้า และบัญชีได้อย่างถูกต้อง จัดการควบคุม Stock สินค้า การรับสินค้าเข้า การจ่ายสินค้าออก การโอนย้ายระหว่างคลัง ติดสถานะการเคลื่อนไหวของสินค้าได้ทุกรายการ เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็ว และใช้งาน
รองรับระบบรายงานภาษี ผสานรวมการเงินเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจหลัก และปรับการทำงานให้เป็นแบบอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน รองรับรูปแบบธุรกิจที่กำลังพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินสูงสุด

 

ฝ่ายขาย (Sale)

         บริหารงานทางการขาย ไปจนถึงติดตามลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น ออกคำสั่งงานขาย ตัดสต็อก วางบิล และรับเงิน และมีรายงานประวัติการขายและรับเงินย้อนหลังเพื่อประกอบการอนุมัติการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารทรัพยากรในด้านต่างๆ ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนในแต่ละแผนก มีการป้องกันการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องกันในแต่ละแผนก บัญชีสามารถจัดการได้เอง และควบคุมคลังของคุณให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

 

ฝ่ายจัดซื้อ (Purchase)

         การวางแผนการจัดซื้อสินค้า และวัตถุดิบให้มีต้นทุนที่เหมาะสมมากที่สุด ส่งมอบสินค้าได้ทันเวลาในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น บิลขาย(SO) ใบสั่งซื้อ(PO) ใบส่งของ(DO) ใบแจ้งหนี้(Invoice) และเมื่อต้องการดึงข้อมูลมาใช้ หรือตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างง่าย

 

คลังสินค้า (Warehouse)

         การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การจัดเก็บ หมายถึง การจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการบริหาร ดำเนินธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดการดำเนินการเป็นระบบให้ คุ้มกับการ ลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้า การป้องกัน ลดการสูญเสียจากการ ดำเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำที่สุด และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่