จัดการ Stock ด้วยระบบ Handheld

การจัดการ Stock หรือสินค้าคงคลังคืออะไร

          คือการรักษาจำนวนสินค้าให้ถูกต้องตามสถานการณ์ คำว่า “สินค้า” ไม่ได้หมายความเฉพาะผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงวัตถุดิบ ชิ้นส่วน เครื่องมือ อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่มีมูลค่าทางการเงิน การจัดการสินค้าคงคลังมีความสำคัญในการทำธุรกิจและสามารถแบ่งออกได้เป็นการจัดการสต๊อกและสินค้าคงคลัง

การจัดการสต๊อก

          การระบุตำแหน่ง ปริมาณ และสถานะของสินค้า รวมถึงการจัดการปัจจัยต่างๆ เช่น รายการสินค้าและปริมาณสินค้าด้วยข้อมูลวัตถุตามจริงและข้อมูลในบัญชี ผู้คนมักจะคิดว่าการจัดการสินค้าคงคลังจะคล้ายกับการจัดการสต๊อก แต่วัตถุประสงค์จริงๆ ก็คือเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีสินค้าในสต๊อกเป็นปริมาณที่เเหมาะสมอยู่เสมอ นั่นคือ ไม่มากหรือน้อยเกินไป

          การจัดการสินค้าคงคลังด้วย Handheld Mobile Computer โดย ERPNext การติดตั้ง Handheld Mobile Computer จะสามารถลดความยุ่งยากที่เคยมีของการจัดการสินค้าคงคลังลงได้อย่างมาก และส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถลดการตรวจนับสินค้าที่ไม่จำเป็น ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางธุรกิจ

Stock Management By Handheld

          1. ข้อมูล จาก ERPNext แบบ Real Time
          2. ควบคุมสต๊อกระดับ Item
          3. ควบคุมสต๊อกระดับ Location
          4. ลดเวลาในการ รับ คืน โอน สินค้า
          5. สามารถโอนย้ายภายใน โอนย้ายระหว่างสาขา
          6. ลดข้อผิดพลาดในการหยิบสินค้าผิดเพียงสแกนบาร์โค้ดที่ผลิตภัณฑ์หรือชั้นและใช้แป้นตัวเลขป้อนข้อมูล