ความเเตกต่างระหว่าง Power BI กับ Tableau

ตารางเปรียบเทียบความเเตกต่าง ระหว่าง Power BI เเละ Tableau

Microsoft Power BI

ความแตกต่าง

Tableau

เหมาะสำหรับคนที่มี Microsoft อยู่แล้วซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สำหรับผู้ที่ทำงานภายในผลิตภัณฑ์ Microsoft

Overview

มีความรู้ด้านโปรแกรมก็สามารถทำได้

มีตั้งแต่ Ver.ฟรี เเละราคาเริ่มต้น ไม่เเพง (9.99$)

Price

ราคาเริ่มต้น เเพงกว่า (70$)

สามารถใช้ได้ทั้ง Desktop, Mobile เเละ Service

Platfrom

สามารถใช้ได้ทั้ง Desktop, Service และ Online

มีการ Upgrade อยู่เรื่อยๆ

Upgrade

มีการ Upgrade ทุกๆ 6 เดือน ถึง 1 ปี/ครั้ง

เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่

Support

เหมาะสมหรับธุรกิจขนาดใหญ่